Web que aplega les comunicacions presentades al Congrés internacional Pobles obrers i ciutats fàbriques celebrat al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) l’any 2018.

El web presenta planteja diverses perspectives sobre els pobles obrers sorgits arran de la industrialització. S’hi presenten diverses modalitats de poblats obrers segons el sector industrial i el territori, així com la dimensió social d’aquest fenomen.