Fotografia aèria de Azuqueca de Henares. Actual. Font: azuqueca.org

La transformació de nuclis rurals a ciutats fàbrica a partir de la implantació de grans factories. El cas de Cristalería Española a Azuqueca de Henares als anys 60

Autors: Miriam Martín Díaz, Enrique Castaño Perea

La implantació de Cristalería Española en Azuqueca de Henares als anys 60 va suposar la transformació d’un petit poblat manxec de caràcter agrícola en una petita ciutat fàbrica. De la mateixa manera, va començar la configuració del que seria el pròsper Corredor del Henares.

L’elecció del lloc va ser en una zona pròxima a Madrid, on ja es consolidava la carretera Nacional II i l’eix ferroviari Madrid-Barcelona. La instal·lació de la factoria en aquest eix va suposar una modificació del territori i una evolució del teixit social de la població.

El projecte, a més de la seva forta incidència industrial, va tenir també una notable incidència social en plantejar-se per part de la direcció la realització d’un pla d’habitatges per als seus empleats, organitzant les mateixes en diferents estaments: habitatges per a directius, tècnics i obrers. Per al desenvolupament d’aquests habitatges es va comptar amb la participació de notables arquitectes que estaven treballant en projectes d’habitatge social en la capital liderats per entitats com l’Obra Sindical del Hogar.

Imatge presa del P.G.O.U. del municipi de Azuqueca d’Henares, 1983. Font: Oficina de Urbanismo de Azuqueca de Henares.

A l’article presentat, s’estudien aquestes intervencions d’habitatge, mostrant els projectes i les circumstàncies socials que van comportar, així com la seva estreta relació amb el desenvolupament urbà, industrial i residencial de la ciutat.

Descarrega’t l’article sencer aquí

Aquí trobareu la comunicació presentada al Congrés Internacional de Pobles obrers i ciutats fàbrica a l’octubre de 2018: