Oficina “Agua Santa”. Font: autor desconegut. 1878. s/f. Col·lecció històrica-Patrimonial. En dipòsit. Àlbum fotogràfic núm. 8559 Industria del Salitre de Chile 1830-1930, pàg. 2. Extret de museodeantofagasta.gob.c

Els campaments obrers de la indústria del nitrat en el desert d’Atacama: el cas de l’oficina salnitrera Agua Santa

Autor: Sergio González

Els campaments obrers derivats de l’activitat de la indústria del salnitre en el desert d’Atacama tenen el seu origen a principis del segle XIX i es van anar adaptant al llarg del temps a l’expansió de la indústria durant el segle posterior.

El patró de desenvolupament estava representat mitjançant petits campaments escampats per l’ampli territori del desert d’Atacama. Aquests assentaments representaven una nova ordenació territorial espontània que va suposar un desenvolupament econòmic per a la zona. Aquest fet es va veure reflectit en la creació de noves infraestructures com l’ampliació de camins o la construcció de ports d’embarqui per a les províncies de TarapacáTocopillaAntofagasta i Taltal.

A més, el fet que fossin poblats temporals estava vinculat amb l’explotació de la mina salnitrera i el temps que s’emprés a esgotar els mantells de caliche de les proximitats del campament. En aquest sentit, el material amb el qual es construïen els primers habitatges s’elaboraven amb materials de proximitat i orgànics perquè la vida útil dels assentaments acabava juntament amb l’explotació de la mina.

Entre els anys 1870 i 1874 es va donar un boom salnitrer que va fer que els campaments es tornessin estables, van augmentar en la seva grandària i van millorar els materials de construcció dels habitatges. Van deixar d’usar fusta i cuirs i van començar a introduir el zinc o calamina.
El cas d’estudi de l’Oficina d’Agua Santa tracta d’un model d’industrialització del nitrat que inclou la planta d’elaboració, els sistemes d’extracció i transport del caliche, l’organització dels campaments i la seva interconnexió amb els ports d’embarqui de les zones de proveïment interiors.

Dercarrega’t l’article sencer aquí.

Aquí trobareu la ponència presentada al Congrés Internacional de Pobles obrers i ciutats fàbrica a l’octubre de 2018: