Edifici RENFE al costat de l’estació de València-Albereda en construcció. Font: AHF, FV-0042

Cada vegada menys obrera, cada vegada menys ferroviària: habitatge i ferrocarril a Espanya al voltant de la segona meitat del segle XX

Autors: Domingo Cuéllar i Aurora Martínez-Corral

Els models de gestió empresarial en el ferrocarril, la manera d’habitació dels seus treballadors i les tipologies de construcció dels seus habitatges es transformen en la segona meitat del segle XX en tota Europa. En el cas espanyol, la creació d’una empresa pública d’àmbit nacional (RENFE), la creixent concentració dels empleats en els àmbits urbans o semiurbans i l’adaptació del model de bloc en altura integrat en barris mixtos, en moltes ocasions allunyats dels centres de treball, són els escenaris que confirmen aquesta nova situació i que estudiem entre 1941 i 1964, període de transició entre un model tradicional basat en el desenvolupament de poblats i barris ferroviaris i un nou, desenvolupista, amb el protagonisme de les cooperatives d’habitatges.


Edifici RENFE al costat de l’estació de València-Albereda en el seu estat actual. Font: elaboració dels autors.

Descarrega’t l’article sencer aquí.

Aquí trobareu la comunicació presentada al Congrés Internacional de Pobles obrers i ciutats fàbrica a l’octubre de 2018: